image image image

prastare drzewa

strzegą wiernie pamięci

o Atlantydzie

W.T.