image image image

las niegotowy

na wzrok wędrowca spuścił

zasłonę deszczu

W.T.