image image image

jak kamień w rzece

daję się omywać dniom

wciąż pragnąc ruchu

W.T.