image image image

ucichły kroki

w opuszczonym pokoju

zapętla się czas

W.T.