image image image

jesień z lotu ptaka

a mówiąc precyzyjniej – widziana z g. Grzywackiej.